2013
Csabdi község Önkormányzata Képviselő-testületének
nyilvános dokumentumai

 
 
 A Közös Hivatal általános jellegű dokumentumai >>>
 
 Előterjesztések a település Önkormányzatának Testületi üléseiről >>>
 
 Csabdi engedélyek nyilvántartása >>>

 
 A község Önkormányzata Képviselő-testületének határozatai >>>

 
 A község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésein készült jegyzőkönyvek >>>

 
 A községgel kapcsolatos közbeszerzési dokumentumok >>>

 
 A községgel kapcsolatos rendeletek >>>

 
 Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Szabályzatai >>>
 
 A községgel kapcsolatos szerződések >>>

 
 A községhez tartozó térképek és tervek >>>

 
 Előterjesztések a település Önkormányzatának Testületi üléseiről:
 
 Előterjesztések a 2013. december 3-i Testületi ülésre:
 Közterületek filmforgatási célú használatára vonatkozó rendelet megalkotása >>>
 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos rendelet >>>
 Hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól szóló rendelet >>>
 Belső ellenőrzési terv >>>
 Együttműködési megállapodás megkötése Szennyvízelvezetés megvalósítására >>>
 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendje >>>
 2013. évi beszámoló >>>
Szabályzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről >>>
 Éves ellenőrzési terv 2014 >>>
 Az ülés jegyzőkönyve >>>
 
 Előterjesztések a 2013. november 19-i Testületi ülésre:
 Bíráló bizottság választása >>>
 Közbeszerzési terv módosítása >>>
 603 hrsz érékesítése >>>
 Csabdi Önkormányzati SZMSZ módosítása >>>
 Duna-Vértes Köze Társulás Megállapodás módosítása >>>
 Óvoda fenntartói jogának átvétele >>>
 Óvoda pályázati támogatási határozat módosítása >>>
 Téli síkosság mentesítés és pályázat >>>
 Csabdi 2014 koncepció javított >>>
 Szöveges beszámoló - Csabdi 2013 III.negyedév >>>
 Beszámoló - Csabdi 2013 III.negyedév >>>
 Beszámoló kötelező-önként - Csabdi 2013 III.negyedév >>>
 Az ülés jegyzőkönyve >>>
 
 Előterjesztések a 2013. október 29-i Testületi ülésre:
 Az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (V.31.) számú rendeletének módosítása >>>
 Csabdi Község Önkormányzat 2013. III. negyedévi beszámolója elfogadása (Mellékletek: 1-5) >>>
 Csabdi Község Önkormányzat 2013. III. negyedévi beszámolója elfogadása (Mellékletek: 6) >>>
 A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás működésével kapcsolatos döntések meghozatala - Végleges szerkezet >>>
 A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás működésével kapcsolatos döntések meghozatala - Mósosítás >>>
 A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás működésével kapcsolatos döntések meghozatala - változások 2014-hez >>>
 Csabdi Község Önkormányzat 2013. III. negyedévi beszámolója elfogadása - Szöveges beszámoló >>>
 Csabdi közútjainak téli síkosság mentesítésére történő pályázat kiírása >>>
 A Napraforgó Óvoda önkormányzati kezelésbe vételéről szóló döntés >>>
 A Napraforgó Óvoda pályázati fejlesztéséhez szükséges többletforrás biztosításáról szóló határozat módosítása >>>
 A Csabdi belterület 603. helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről szóló döntés >>>
 Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása >>>
 A helyi közutak hiányzó közlekedési jelzőtábláinak pótlása >>>
 A Mányi Református Egyházközség támogatási kérelme >>>
 A Mányi Református Egyházközség támogatási kérelme - >>>
 Az ülés jegyzőkönyve >>>
 
 Előterjesztések a 2013. október 9-i Testületi ülésre:
 2013. évi közbeszerzési terv módosítása >>>
 Szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó pályázat >>>
 Ajánlattételi felhívás és dokumentáció >>>
 Ajánlattételi felhívás jóváhagyása >>>
 Bíráló Bizottság megválasztása >>>
 Az ülés jegyzőkönyve >>>
 
 Előterjesztések a 2013. szeptember 24-i Testületi ülésre:
 Csabdi külterületi 010. hrsz-ú út önkormányzati kezelésbe vétele >>>
 Községek Körjegyzősége, és a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetés módosítása >>>
 Költségvetés módosítás - 19.a melléklet - bevételek >>>
 Költségvetés módosítás - 19.b melléklet >>>
 Költségvetés módosítás - 19.b melléklet - Személyi juttatások >>>
 Költségvetés módosítás - 19.d melléklet >>>
 Községek Körjegyzősége, és a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013.I.félévi beszámolója >>>
 Beszámoló melléklet - 2.a >>>
 Beszámoló melléklet - 2.b >>>
 Beszámoló melléklet - 2.c >>>
 Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához >>>
 Csabdi külterületi 010. hrsz-ú út önkormányzati kezelésbe vétele - előzetes megállapodás >>>
 Csabdi módosított költségvetés >>>
 I. félévi beszámoló - Csabdi >>>
 I. félévi beszámoló önkormányzatonként - Csabdi >>>
 I. félévi beszámoló - Jegyző Úr >>>
 Az ülés jegyzőkönyve >>>
 
 Előterjesztések a 2013. május 16-i Testületi ülésre:
 Kazán pályázat - beszerzési eljárás megindítása >>>
 Helyi kitüntetések - rendelet (második forduló) >>>
 Vis maior - Béke utca >>>
 Vis maior módosítás - rendkívüli időjárás >>>
 Közterület-használati rendelet módosítása >>>
 Helyi kitüntetések - rendelet (tervezet) >>>
 Javaslat helyi kitüntetésre >>>
 Az ülés jegyzőkönyve >>>
 Csabdi engedélyek nyilvántartása:
 ---
 A község Önkormányzata Képviselő-testületének határozatai:
 ---
 A község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésein készült jegyzőkönyvek:
 Jegyzőkönyv 2013.12.19. >>>
 Jegyzőkönyv 2013.12.17. >>>
 Jegyzőkönyv 2013.12.03. >>>
 Jegyzőkönyv 2013.11.19. >>>
 Jegyzőkönyv 2013.10.29. >>>
 Jegyzőkönyv 2013.10.09. >>>
 Jegyzőkönyv 2013.09.24. >>>
 Jegyzőkönyv 2013.09.10. >>>
 Jegyzőkönyv 2013.08.29. >>>
 Jegyzőkönyv 2013.06.04. >>>
 Jegyzőkönyv 2013.05.28. >>>
 Jegyzőkönyv 2013.05.16. >>>
 Jegyzőkönyv 2013.04.25. >>>
 Jegyzőkönyv 2013.04.11. >>>
 Jegyzőkönyv 2013.02.14. >>>
 Jegyzőkönyv 2013.01.29. >>>
 A községgel kapcsolatos közbeszerzési dokumentumok:
 Közbeszerzési terv 2013 >>>
 A községgel kapcsolatos rendeletek:
 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete  >>>
 Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Szabályzatai >>>
 Telefonhasználati szabályzat 2013 (Csabdi) >>>
 A községgel kapcsolatos szerződések:
 ---
 A községhez tartozó térképek és tervek:
 ---