2014
Csabdi község Önkormányzata Képviselő-testületének
nyilvános dokumentumai

 
 
 A Közös Hivatal általános jellegű dokumentumai >>>
 
 Előterjesztések a település Önkormányzatának Testületi üléseiről >>>
 
 Csabdi engedélyek nyilvántartása >>>

 
 A község Önkormányzata Képviselő-testületének határozatai >>>

 
 A község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésein készült jegyzőkönyvek >>>

 
 A községgel kapcsolatos közbeszerzési dokumentumok >>>

 
 A községgel kapcsolatos rendeletek >>>

 
 Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Szabályzatai >>>
 
 A községgel kapcsolatos szerződések >>>

 
 A községhez tartozó térképek és tervek >>>

 
  Előterjesztések a település Önkormányzatának Testületi üléseiről:
 
   2014. 12. 18. ülésre:
 Meghívó 2014. 12. 18. >>>
 2_napirend_Előterjesztés - alpolgármester választása >>>
 3_napirend_Előterjesztés - az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása-1 >>>
 4_napirend_Előterjesztés - BCSM - Made in Space >>>
 4_napirend_melléklet_Made in Space szivattyúkkal kapcsolatos ítélet >>>
 4_napirend_melléklet_penzeszkoz atadas BCSM >>>
 4_napirend_melléklet_Támogatási szerződés 2013-ra >>>
 5_napirend_Előterjesztés - Csabdi Vasztély Jövőjéért Egyesület 2014. évi beszámolója >>>
 5_napirend_melléklet_Csabdi Vasztély Jövőjéért Egyesület beszmámoló >>>
 6_napirend_Előterjesztés - patkányirtás >>>
 6_napirend_melléklet_Rágcsálóirtás >>>
 7_napirend_Előterjesztés-Belső ellenőrzési terv >>>
 7_napirend_melléklet_2015. évi ellenőrzési terv Csabdi >>>
 8_napirend_Előterjesztes_körzeti megbizotti iroda >>>
 9_napirend_Előterjesztés - posta kialakítása >>>
    Tartószerkezet tervezői nyilatkozat >>>
 10_Előterjesztés - átjárás biztosítása Költő Zsuzsanna >>>
 Az ülés jegyzőkönyve >>>
 
  2014. 11. 27. közmeghallgatás Vasztélyon:
 Meghívó 2014.11 27.  Vasztély >>>
 A közmeghallgatás jegyzőkönyve >>>
 
  2014. 11. 27. közmeghallgatás Csabdin:
 Meghívó 2014.11. 27. Csabdi >>>
 A közmeghallgatás jegyzőkönyve >>>
 
  2014. 11. 27. ülésre:
 Meghívó 2014.11.27 >>>
 2_napirend_Előterjesztés Önkormányzati SZMSZ - módosítás >>>
 3_napirend_Előterjesztés - helyi adók módosítása >>>
 4_napirend_Előterjesztés rendelet módosítás >>>
 4_napirend_melléklet_Költségvetési rendelt mellékletek összesített >>>
 5_napirend_előterjesztés FACSTV megtérítés >>>
 5_napirend_előterjesztés FACSTV megtérítés_mod >>>
 5_napirend_melléklet_KÖRJEGYZŐSÉGI KÖLTSÉGEK MEGBONTÁSA-Módosított >>>
 6_napirend_előterjesztés FKÖH megállapodás módosítása >>>
 6_napirend_Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának 1. számú módosítása 2015-től >>>
 6_napirend_korábbi_MEGÁLLAPODÁS-Közös Hivatal létrehozása végleges >>>
 6_napirend_melléklet_MEGÁLLAPODÁS-Közös Hivatal - a módosítással egységes szerkezetben >>>
 7_napirend_Előterjesztés Önkormányzati beszerzési szabályzat >>>
 7_napirend_melléklet_Beszerzési szabályzat 2014 >>>
 8_napirend_Előterjesztés - alpolgármester választása >>>
 9_napirend_Előterjesztés - az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása >>>
 10_napirend_Előterjesztés- téli síkosság mentesítés pályázat elfogadásáról-jav >>>
 10_napirend_melléklet_ajánlat >>>
 10_napirend_melléklet_Hóeltakarításhoz Vállalkozási  Szerződés-jav >>>
 11_napirend_Előterjesztés - hivatali épület hasznosítása >>>
 11_napirend_melléklet_árajánlat_1 >>>
 11_napirend_melléklet_árajánlat_2 >>>
 11_napirend_melléklet_árajánlat_3 >>>
 11_napirend_melléklet_Posta_levél.pdf >>>
 12_napirend_Előterjesztés - Csabdi Sportegyesület 2013. évi beszámolója >>>
 12_napirend_melléklet_Csabdi Sportegyesület_beszámoló >>>
 13_napirend_Előterjesztés - együttműködés a polgárőrséggel >>>
 13_napirend_melléklet_Polgárőrséggel együttműködési megállapodás tervezet >>>
  Az ülés jegyzőkönyve >>>
 
  2014. 10. 31. rendkívüli ülésre:
 Meghívó 2014.10.31. >>>
 1_Előterjesztés- vis maior-út >>>
 2_Előterjesztés- vis maior_hid >>>
 3_Előterjesztés - kátyúzás módosítása >>>
 Az ülés jegyzőkönyve >>>
 
  2014. 10. 21. ülésre:
 Meghívó 2014.10.21 >>>
 1-HVB elnök tájékoztatója jav >>>
 2 - Önkormányzati képviselők eskütétele jav >>>
 3 - Polgármester eskütétele jav >>>
 5-SZMSZ felülvizsgálat jav >>>
 6 - alpolgármester választás - jav >>>
 7-polgármester alpolgármester illetményének tiszteletdíjának megállapítása >>>
 8 - Bizottsági tagok megválasztása - jav >>>
 Az ülés jegyzőkönyve >>>
 
  2014. 05. 13. ülésre:
 Az Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola intézményvezető pályázatának véleményezése >>>
 Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior támogatás felhasználásával” tárgyú közbeszerzési eljárás >>>
 Ajánlattételi dokumentáció >>>
 Ajánlattételi felhívás >>>
 Szerződéses feltételek >>>
 Bíráló Bizottság megválasztása >>>
 A Csabdi óvodabővítés beruházásának többletköltségeinek elszámolása >>>
 Az ülés jegyzőkönyve >>>
 
  2014. 03. 25. ülésre:
 A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás keretében
a szoc.étkeztetés ellátásáról >>>
 Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadása >>>
 Nyílt közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról >>>
 A Béke utca vis maior közbeszerzési pályázatához közreműködő szervezet megbízása >>>
 Az önkormányzati fenntartású Diófa utca burkolati hibáinak kijavítása >>>
 A Csabdi, Vasztély Jövőjéért Egyesülettel kötendő megállapodás a Falunap és egyéb rendezvények szervezéséhez >>>
 Támogatói Okirat - tervezet >>>
 Az ülés jegyzőkönyve >>>
 
  2014. 01. 30. ülésre:
 Az államháztartáson kívüli források átadására és átvételére vonatkozó rendelet >>>
 Rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről >>>
 Adósságot keletkeztető összegek >>>
 Orvosi ügyelet költségvetése >>>
 Orvosi ügyelet költségvetésének melléklete >>>
 VTKÖT költségvetése >>>
 VTKÖT költségvetésének 1.sz melléklete >>>
 VTKÖT költségvetésének 2.sz melléklete >>>
 A Kapcsolat Központ 2014. évi költségvetésének jóváhagyása >>>
 Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése >>>
 Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 1. sz. melléklete >>>
 Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 2. sz. melléklete >>>
 Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 3. sz. melléklete >>>
 Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 4. sz. melléklete >>>
 Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása >>>
 Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének 1. sz. melléklete >>>
 Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének 2. sz. melléklete >>>
 Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének 3. sz. melléklete >>>
 Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének 4. sz. melléklete >>>
 Az ülés jegyzőkönyve >>>
 Csabdi engedélyek nyilvántartása:
 ---
 A község Önkormányzata Képviselő-testületének határozatai:
 A Csabdi HVB 25/2014. (X.12.) határozata >>>
 A Csabdi HVB 24/2014. (X.12.) határozata >>>
 Szavazókörök kialakítása - HVI határozat - Csabdi>>>
 A község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésein készült jegyzőkönyvek:
 Jegyzőkönyv_20141218 >>>
 Jegyzőkönyv 2014.11.27 - Vasztély közmeghallgatás >>>
 Jegyzőkönyv 2014.11.27 - Csabdi közmeghallgatás >>>
 Jegyzőkönyv  2014. 11. 27. >>>
 Jegyzőkönyv  2014.10.31. >>>
 Jegyzőkönyv_2014.10.21. >>>
 Jegyzőkönyv_2014.10.03. >>>
 Jegyzőkönyv_2014.09.24. >>>
 Jegyzőkönyv_2014.09.15. >>>
 Jegyzőkönyv_2014.08.29. >>>
 Jegyzőkönyv_2014.08.22. >>>
 Jegyzőkönyv_2014.08.08. >>>
 Jegyzőkönyv_2014.06.30. >>>
 Jegyzőkönyv_2014.05.21. >>>
 Jegyzőkönyv_2014.05.13. >>>
 Jegyzőkönyv_2014.03.25. >>>
 Jegyzőkönyv_2014.03.03. >>>
 Jegyzőkönyv_2014.02.11. >>>
 Jegyzőkönyv_2014.01.30. >>>
 Jegyzőkönyv_2014.01.23. >>>
 A községgel kapcsolatos közbeszerzési dokumentumok:
 ---
 A községgel kapcsolatos rendeletek:
 ---
 Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Szabályzatai >>>
 Telefonhasználati szabályzat 2013 (Csabdi) >>>
 A községgel kapcsolatos szerződések:
 ---
 A községhez tartozó térképek és tervek:
 ---