2015
Csabdi község Önkormányzata Képviselő-testületének
nyilvános dokumentumai

 
 
 A Közös Hivatal általános jellegű dokumentumai >>>
 
 Előterjesztések a település Önkormányzatának Testületi üléseiről >>>
 
 Csabdi engedélyek nyilvántartása >>>

 
 A község Önkormányzata Képviselő-testületének határozatai >>>

 
 A község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésein készült jegyzőkönyvek >>>

 
 A községgel kapcsolatos közbeszerzési dokumentumok >>>

 
 A községgel kapcsolatos rendeletek >>>

 
 A községgel kapcsolatos szabályzatok >>>

 
 Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Szabályzatai >>>
 
 A községgel kapcsolatos szerződések >>>
 
 A községhez tartozó térképek és tervek >>>

 
  Előterjesztések a település Önkormányzatának Testületi üléseiről:
  Előterjesztések 2015. 12. 15. rendkívüli testületi ülésre:
 Meghívó_20151215 >>>
 1_napirend_melléklet >>>
 2_napirend_Előterjesztés közbeszerzési szabályzat elfogadá… >>>
 2_napirend_melléklet_Közbeszerzési és beszerzési Szabályza… >>>
 3_napirend_Előterjesztés - óvodavezetői pályázat elbírálás… >>>
 3_napirend_melléklet_véleményezés >>>
 3_napirend_melleklet_Reiner_Szilvia_palyazat >>>
 3_napirend_melleklet_Papp_Imrene_palyazat >>>
 4_Előterjesztés_ Kapcsolat központ_megszunes_20160701 >>>
 Jegyzőkönyv >>>
 
  Előterjesztések 2015. 11. 26. nyilt testületi ülésre:
 Meghívó 2015.11.26. >>>
 1.napirend_Előterjesztés-Beszámoló_a_lejárt_határidejű_ha… >>>
 2. napirend_Előterjesztés költségvetési rendelet módosítás… >>>
 2. napirend_KÖLTSÉGVETÉSI rendelet táblák 2015.III. módosítás >>>
 3. napirend_Előterjesztés - helyi adórendelet módosítása -…. >>>
 3. napirend_Törvényességi felhívás >>>
 3. napirend_Törvényességi felhívás_csabdi rendeletek >>>
 4. napirend_Előterjesztés - talajterhelési díjról szóló re… >>>
 5. napirend_Előterjesztés - szoc. tüzifa - rendelet módosí… >>>
 6. napirend_Előterjesztés - étkezési térítési díjak - rend… >>>
 7. napirend_Előterjesztés Munkaterv 2016-Csabdi >>>
 8. napirend_Előterjesztés - Kapcsolat Központ 2015. évi mu… >>>
 8. napirend_melléklet_Kapcsolat Központ beszámoló >>>
 9. napirend_Előterjesztés - Csabdi Vasztély Jövőjéért Egye… >>>
 9. napirend_melléklet_Csabdi Vasztély Jövőjéért Egyesület beszámolója >>>
 10. napirend_Előterjesztés - iskolai felvételi körzet >>>
 11. napirend_Előterjesztés - terület átvétele Bicskétől.do… >>>
 11. napirend_melléklet - terület átvétele Bicskétől >>>
 12. napirend_Előterjesztés- téli síkosság mentesítés pályá… >>>
 12. napirend_melléklet_pályázat >>>
 13. napirend_Előterjesztés -  Bursa Hungarica zárt >>>
 Egyebek_Előterjesztés_2016. évi ellenőrzési terv Csabdi >>>
 Egyebek_melléklet_2016. évi ellenőrzési terv Csabdi >>>
 Jegyzőkönyv >>>
 
  Előterjesztések 2015. 11. 10. rendkívüli testületi ülésre:
 Meghívó_2015.11.10. >>>
 Döntés Csabdi közútjainak téli síkosság mentesítésére vonatkozó pályázat kiírásának elfogadásáról >>>
 Csabdi Sportegyesülettel kötendő használati szerződésről és együttműködési megállapodásról >>>
 Jegyzőkönyv >>>
 
  Előterjesztések 2015. 10. 29. nyílt testületi ülésre:
 Meghívó 2015.10.29. >>>
 l. napirend előterjesztés - Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről >>>
 2. napirend_Előterjesztés - nem közművel gyűjtött folyékony >>>
 2. napirend_melléklet - nem közművel gyűjtött folyékony hulladék Euromax 2005 Költségkalkuláció.xlsx >>>
 2. napirend_melléklet - nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék - Euromax2005 (002) >>>
 3. napirend_Előterjesztés közbeszerzési szabályzat elfogad…. >>>
 3. napirend_melléklet - Közbeszerzési Szabályzat 2015 11 0…. >>>
 4. napirend_Előterjesztés gépjármű üzemeltetési szabályzat…. >>>
 5. napirend_Előterjesztés - Kapcsolat Központ megszüntetés…. >>>
 6. napirend_Előterjesztés Esély Társuláshoz való csatlakoz… >>>
 7. napirend_Előterjesztés -Bicske-Csabdi-Mány működése >>>
 Jegyzőkönyv >>>
 
  Előterjesztések 2015. 09. 29. nyílt rendkívüli testületi ülésre:
 Meghívó_2015.09.29. >>>
 1_napirend_Előterjesztés - Csabdiért_Kozalap_AO_mód... >>>
 2_napirend_Előterjesztés - Tornaszoba közbeszerzési eljárá… >>>
 3_napirend_Előterjesztés - forgalomkorlátozás - Szabadság …>>>
 3_napirend_melléklet - forgalomkorlátozás melléklet.. >>>
 Jegyzőkönyv >>>
 
  Előterjesztések 2015. 09. 24. nyílt testületi ülésre::
 Meghívó 2015.09.24. >>>
 1_napirendi pont_Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről >>>
 2_napirendi pont_Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása >>>
 2_napirendi pont_modositott koltsegvetes-2015. EVI KOZOS HIVATAL RENDELET MELLEKLETEK.xls >>>
 2_napirendi pont_modositott koltsegvetes-Hivatal-1.fuggelek.xls >>>
 3 napirendi pont Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeleté-nek módosítása  >>>
 3_napirendi pont_KÖLTSÉGVETÉSI rendelet táblák 2015 I  módosítás.xls >>>
 4_napirendi pont_Tájékoztató Csabdi Község Önkormányzata 2015. I. félévi gazdálkodásról  >>>
 4_napirendi pontt_melléklet_Csabdi I félé besz.xls >>>
 5_napirendi pont_Döntés a szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó pályázaton való részvételről, és az igénylés feltételeit rögzítő rendeletről >>>
 6_napirendi pont_A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása >>>
 7_napirendi pont_A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet elfogadása >>>
 8_napirendi pont_A helyben központosított közbeszerzési eljárások részletes szabályairól szóló rendelet megalkotása >>>
 9_napirendi%20pont_Ebrendészeti hozzájárulás mértékének, kiszabása feltételeinek, kedvezmények, mentességek körének, megfizetése szabályainak meghatározásáról szóló rendelet megalkotása >>>
 10_napirendi pont_A kedvtelésből tartott állatok tartása szabályainak meghatározásáról szóló rendelet megalkotása >>>
 11_napirendi pont_Döntés a Környezetvédelmi program elkészítéséről  >>>
 12_napirendi%20pont_Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához  >>>
 13_napirendi pont_Tájékoztatás Csabdi 2014. évi környezeti állapotáról >>>
 14_napirendi pont_Tájékoztatás a képviselők vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről >>>
 15_napirendi pont_Tájékoztatás a képviselők köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvételéről  >>>
 16_napirendi pont_Csabdi 255. hrsz-ú ingatlan részét képező 2757 m2 terület megvásárlásáról >>>
 17_napirendi pont_Döntés a tartósan távollévő óvodavezető helyettesítéséről >>>
 Jegyzőkönyv >>>
 
  Előterjesztések 2015. 09. 03. nyílt rendkívüli testületi ülésre:
 Meghívó 2015.09.03. >>>
 Előterjesztés - Csabdi Iskoláért Alapítvány létrehozásához névhasználati engedély megadása >>>
 Előterjesztés melléklet - Csabdi Iskoláért Alapítvány kérelem >>>
 Jegyzőkönyv >>>
 
  Előterjesztések 2015. 08. 18. nyílt rendkívüli testületi ülésre:
 Meghívó 2015.08.18. >>>
 1_napirend_a gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról  >>>
 2_napirend_Döntés az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázaton való részvételről >>>
 2_napirend_melléklet >>>
 3_napirend_a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat kiírása >>>
 5_napirend_háziorvosi ésházi gyermekorvosi ügyeleti körzetek  megállapításáról >>>
 5_napirend_A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti körzetek megállapításáról szóló rendelet megalkotásához történő hozzájárulás >>>
 Jegyzőkönyv >>>
   Előterjesztések 2015. 07. 30. nyílt rendkívüli testületi ülésre:
 Meghívó 2015 07 30 >>>
 1_napirend_Előterjesztés_Veszelovszki eskütétele jav >>>
 2_napirend_Előterjesztés+határoz.jav.+megáll orvosi ügyelet >>>
 3_napirend_Előterjesztés gördülő 2016-2030 Csabdi >>>
 3_napirend_melléklet_bérüzemeltetett víziközművek >>>
 3_napirend_melléklet_I-12. Mány bányakút V >>>
 3_napirend_melléklet_I-17. Vasztélypuszta V >>>
 3_napirend_melléklet_I-69. Bicske SZV >>>
 3_napirend_melléklet_II-1. Bicske-Csabdi V >>>
 Jegyzőkönyv >>>
 
  Előterjesztések 2015. 07. 16. nyílt rendkívüli testületi ülésre:
 Meghívó >>>
 1. Az oktatási intézmények gyerekétkeztetési feladatellátására beérkezett pályázat elbírálása >>>
 1. Előterjesztés - Gyermekétkeztetés-melléklet_1.pdf >>>
 1. Előterjesztés - Gyermekétkeztetés-melléklet_2.pdf >>>
 1. Előterjesztés - Gyermekétkeztetés-melléklet_3.pdf >>>
 2. Előterjesztés - közbeszerzési eljárás eredményének megálla.pdf >>>
 3. Előterjesztés -_Híd vis maior.pdf >>>
 Jegyzőkönyv >>>
 
  Előterjesztések 2015. 07. 07. nyílt testületi ülésre:
 
 Jegyzőkönyv >>>
 
  Előterjesztések 2015. 06. 29. nyílt testületi ülésre:
 Jegyzőkönyv >>>
 
  Előterjesztések 2015. 05. 28. nyílt testületi ülésre::
 Meghívó >>>
 1_napirendi pont Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről >>>
 2_napirend_Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása >>>
 2_napirend_melléklet_KÖLTSÉGVETÉSI rendelet táblák 2015.I. módosítás-1 >>>
 3_napirend Az oktatási intézmények gyerekétkeztetési ellátásának pályáztatása >>>
 4_napirend_Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár 2014. évi beszámolójának elfogadása >>>
 4_napirend_Vörösmarty Mihály Könyvtár 2014. évi beszámolója_melléklet >>>
 5_napirend Beszámoló Csabdi község közrendjéről, bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről  >>>
 5_napirend_melléklet - Rendőrkapitánysági beszámoló >>>
 6_napirend_Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2014. évi ellátásáról >>>
 6_napirend_melléklet_Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi tevékenységéről.pdf >>>
 7_napirend_Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásából megvalósuló Csabdi Község Önkormányzat tulajdonát képező 2064 Csabdi, Szabadság utca 44. szám alatt található épületének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása >>>
 7_napirend_melléklet_szerződés >>>
 8_napirend_Az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésére, felújítására kiírt pályázat iskolai gyógytestnevelési és erőnléti teremépítés céljára vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása >>>
 8_napirend_melléklet_szerződés_árajánlat >>>
 8_napirend_melléklet_tervek >>>
 9_napirend_Csabdi belterületi 482/6. helyrajzi számú ingatlan értékesítése >>>
 9_napirend_melléklet.pdf >>>
 10_napirend_Csabdi településrendezési tervének részleges módosításának kezdeményezése >>>
 10_napirend_melléklet_Csabdi HÉSZ - Önk. részére előkészít >>>
 10_napirend_melléklet_Csabdi HÉSZ módosítás - térkép 20150504>>>
 11_napirend_Csabdi Sportegyesület 2014. évi beszámolójának elfogadása >>>
 11_napirend_melléklet_Sportegyesület beszámolója >>>
 12_napirend_Csabdi Sportegyesület támogatása >>>
 13_napirend_A nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó 2014. évre vonatkozó költségelszámolás elfogadásáról >>>
 Jegyzőkönyv >>>
 
  Előterjesztések 2015. 04. 29. nyílt rendkívüli testületi ülésre:
 Meghívó >>>
 Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti If. Társulás számára gépjármű beszerzésére >>>
 Jegyzőkönyv >>>
 
  Előterjesztések 2015. 04. 23. nyílt testületi ülésre::
 Meghívó >>>
 1_napirendi_pont_Előterjesztés-Beszámoló_a_lejárt_határidejű_határozatok_teljesüléséről >>>
 2_napirend_Előterjesztés_FKÖH_2014.évi_zárszámadásról >>>
 2_napirend_melléklet FKÖH 2014. évi zárszámadásáról_1_melléklet >>>
 2_napirend_melléklet FKÖH 2014. évi zárszámadásáról_3_melléklet >>>
 2_napirendi_mellélet FKÖH 2014. évi zárszámadásáról_2_melléklet >>>
 3_napirend_Előterjesztés_rendelet_módosítás >>>
 3_napirend_melléklet_Költségvetési rendelet mellékletek beszám előtti utolsó >>>
 4_napirend_Előterjesztés_-_Éves_belső_ellenőrzési_jelentés_2014 >>>
 4_napirend_melléklet_1._számú_függelék_Csabdi >>>
 4_napirend_melléklet_2._számú_függelék >>>
 4_napirend_melléklet_Éves_belső_ellenőrzési_jelentés_Csabdi >>>
 5_napirend_Eloterjesztes_zarszamadasrol >>>
 5_napirend_melléklet_2014.evi_zarszamadasi_rendelet >>>
 5_napirend_melléklet_2014.ZARSZAMADAS eloterjesztes mellekletei >>>
 5_napirend_mellélet_2014.ZARSZAMADASI rendelet mellekletei >>>
 6_napirend_Előterjesztés_-_Üzletek_éjszakai_nyitva_tartásával_összefüggő_felügyeleti_díjról_szóló_rend >>>
 7_napirend_Előterjesztés_-_törvényességi_felhívás_Csabdi_tiszteletdíj >>>
 8_napirend_Előterjesztés_Vedonoi_korzetek_megallapitasarol >>>
 8_napirend_melléklet_Védőnői_1_mell_elozetes_hatastanulmany >>>
 8_napirend_melléklet_Védőnői_2_mell_Vedonoi_korzetek_rendelet-tervezet >>>
 8_napirend_melléklet_Védőnői_3_mell_rendelet_indokolása
 9_napirend_Előterjsztés_-_Duna-Vértes_Köze_Regioális_Hulladékgazdálkodási_Társulás_-_Felcsút_csatlakozása >>
 10_napirend_Előterjesztés_-_Vértes_Többcélú_Kistérségi_Önkormányzati_Társulás_megszüntetés >>>
 11_napirend__hivatali_beszámoló_melléklet_FKÖH_működési_beszámoló >>>
 11_napirend_Előterjesztés_-_hivatali_beszámoló >>>
 12_napirend_Előterjesztés_-_teljesítményértékelés >>>
 13_napirend_Előterjesztés_-_Belső_ellenőrzési_stratégiai_terv_2015-2018 >>>
 13_napirend_melléklet_2015__-_2018__STRATÉGIAI_TERV_Csabdi >>>
 Jegyzőkönyv >>>
 
  Előterjesztések 2015. 03. 26. nyílt testületi ülésre::
 Meghívó >>>
 1_napirendi pont_Eloterjesztes-Beszamoló_a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről >>>
 2. napirend_Előterjesztés - köztisztasági rendelet szöveges >>>
 3. napirend_Előterjesztés - közbeszerzési terv >>>
 4. napirend_Előterjesztés - Gazdasági program elfogadása >>>
 5. napirend_Előterjesztés - települési értéktár-bizottság létrehozása >>>
 6. napirend_Előterjesztés - Óvoda zárva tartás >>>
 7. napirend_Előterjesztés - vízközművek vagyonértékelés >>>
 7. napirend Előterjesztés - vízközművek vagyonértékelés módosított változat >>>
 7. napirend melléklet >>>
 8. napirend_Előterjesztés - terület átvétele Bicskétől >>>
 9. napirend_Előterjesztés - kistelepülések könyvtárainak eszközfejlesztése, korszerűsítése >>>
 10. napirend_Előterjesztés - fmkh tájékoztatás >>>
 11. napirend_Előterjesztés - közalapítvány megszüntetése >>>
 Jegyzőkönyv >>>
 
  Előterjesztések 2015. 02. 26. nyílt testületi ülésre::
 Meghívó >>>
 1._napirendi pont_Előterjesztés-Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről >>>
 2._napirendi pont_Előterjesztés -  A települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális- és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet elfogadása >>>
 3_napirendi pont_Előterjesztés - Csabdi Község Önkormányzat 6/2009. (VI.25.) számú, a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendeletének módosítása >>>
 4._napirendi pont_ELŐTERJESZTÉS - Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása >>>
 4._napirendi pont_melléklet3_1.függelék_2014_12_31.xlsx >>>
 4._napirendi pont_mellklet2_1. melléklet.xlsx >>>
 4._napirendi_pont_melléklet1_2014. ÉVI KÖZÖS HIVATAL 2_4. függelék.xlsx >>>
 5._napirendi pont_Előterjesztés - Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása  >>>
 5._napirendi pont_melléklet_Költségvetési rendelt mellékletek összesített >>>
 6._napirendi pont_ELŐTERJESZTÉS - Az alpolgármester választással kapcsolatos határozatok kijavítása >>>
 7._napirendi pont_Előterjesztés - A Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás működésével kapcsolatos döntések meghozatala >>>
 7._napirendi pont_melléklet_Zsámert anyag >>>
 8._napirendi pont_Előterjesztés - A Mányi Testgyakorlók Köre Sportegyesület megkeresése a Csabdi sportpálya használatával kapcsolatban >>>
 8._napirendi pont_melléklet_Előterjesztés - melléklet Csabdi sportpálya használat >>>
 9._napirendi pont_Előterjesztés - A Szabadság utcai járdaépítésre szánt BM-támogatás felhasználási céljának módosítása >>>
 Jegyzőkönyv >>>
 
  Előterjesztések 2015. 01. 29. nyílt testületi ülésre::
 Meghívó >>>
 2. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról >>>
 3. A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása >>>
 3._A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének mellékletei >>>
 4_Függelék_1 >>>
 4_Függelék_2 >>>
 4_Függelék_3 >>>
 4_Függelék_4 >>>
 4_Függelék_5 >>>
 4_Függelék_6 >>>
 4_1_Csabdi Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegei >>>
 4_2_Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének tárgyalása >>>
 5._Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról >>>
 6._A 2015. évi munkaterv és jogalkotási program elfogadása >>>
 7._Peres eljárás megindítása Csabdi külterületi utak jogi helyzetének rendezése céljából >>>
 7._Ügyvédi megbízás ajánlata >>>
 8._A Képviselő-testület alakuló ülésével kapcsolatos törvényességi felhívás megvitatása és az ezzel kapcsolatos intézkedések >>>
 8._A törvényességi felhívás melléklete >>>
 9._Tessely Zoltán országgyűlési képviselő címerhasználati kérelme >>>
 Jegyzőkönyv >>>
 Csabdi engedélyek nyilvántartása:
 
 A község Önkormányzata Képviselő-testületének határozatai:
 
 A község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésein készült jegyzőkönyvek:
 2015.12.15. Jegyzőkönyv >>>
 2015.12.10. Jegyzőkönyv  (rendkívüli ülés) >>>
 2015.12.10. Csabdi közmeghallgatás >>>
 2015.11.26. Jegyzőkönyv >>>
 2015.11.10.  Jegyzőkönyv (rendkívüli ülés) >>>
 2015.10.29. Jegyzőkönyv >>>
 2015.09.29. Jegyzőkönyv (rendkívüli ülés) >>>
 2015. 09.24. Jegyzőkönyv >>>
 2015.09.03. Jegyzőkönyv (rendkívüli ülés) >>>
 2015.08.18. Jegyzőkönyv (rendkívüli ülés) >>>
 2015.07.30. Jegyzőkönyv (rendkívüli ülés) >>>
 2015.07.16. Jegyzőkönyv (rendkívüli ülés) >>>
 2015.07.07. Jegyzőkönyv >>>
 2015.06.29. Jegyzőkönyv >>>
 2015.05.28. Jegyzőkönyv >>>
 2015.04.29. Jegyzökönyv (rendkívüli ülés) >>>
 2015.04.23. Jegyzőkönyv >>>
 2015.03.26. Jegyzőkönyv >>>
 2015.02.26. Jegyzőkönyv >>>
 2015.01.29. Jegyzőkönyv >>>
 A községgel kapcsolatos közbeszerzési dokumentumok:
 
 A községgel kapcsolatos rendeletek:
 23_2015_rendelet_térítési díj rendelet módosításáról >>>
 22_2015_rendelet_szoc. tűzifa módosítás >>>
 21_2015_rendelet_a helyi adókról >>>
 20_2015_rendelet_2015. évi költségvetés módosításáról >>>
 Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyüjtött háztartási szenyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról >>>
 Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a kedvelésből tartott állatok tartása szabályainak meghatározáséról >>>
 Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete az ebrendészeti hozzájárulás mértékének, kiszabása feltételeinek, kedvezmények, mentességének körének, megfizetése szabályainak meghatározásáról >>>
 Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzési eljárások részletes szabályairól szóló rendelet >>>
 Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről >>>
 Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról >>>
 Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról >>>
 Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelet módosításáról >>>
 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet - a köztisztaságról >>>
 11_2015_rendelet a térítési díjakról >>>

 A községgel kapcsolatos szabályzatok:
 Gépkármű üzemeltetési szabályzat >>>
 Közbeszerzési szabályzat.pdf >>>
 Csabdi Közbeszerzési Szabályzat_2016.pdf >>>
 Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Szabályzatai >>>
 
 A községgel kapcsolatos szerződések:
 
 A községhez tartozó térképek és tervek: