2017
Csabdi község Önkormányzata Képviselő-testületének
nyilvános dokumentumai

 
 
  Letölthető dokumentumok >>>

 A Közös Hivatal általános jellegű dokumentumai >>>

 
 Előterjesztések a település Önkormányzatának Testületi üléseiről >>>
 
 Csabdi engedélyek nyilvántartása >>>

 
 A község Önkormányzata Képviselő-testületének határozatai >>>

 
 A község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésein készült jegyzőkönyvek >>>

 
 A községgel kapcsolatos közbeszerzési dokumentumok >>>

 
 A községgel kapcsolatos rendeletek >>>

 
 A községgel kapcsolatos szabályzatok >>>

 
 Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Szabályzatai >>>
 
 A községgel kapcsolatos szerződések >>>
 
 A községhez tartozó térképek és tervek >>>

 

  Települési arculati kézikönyv hirdetmény >>>

  Települési arculati kézikönyv véleményezésre >>>

  Bursa pályázat eredménye >>>
 
  Előterjesztések a település Önkormányzatának Testületi üléseiről:
 
 Előterjesztések 2017. 12. 20. rendkívüli testületi ülésre >>>
 Meghívó >>>
 
 Előterjesztések 2017. 11. 28. soros testületi ülésre >>>
 Meghívó >>>
 
 Előterjesztések 2017. 11. 13. rendkívüli testületi ülésre >>>
 Meghívó >>>
 
  Előterjesztések 2017. 10. 31. testületi ülésre:
 Meghívó >>>
 1 előt pm beszámoló jav >>>
 Előterjesztés - fogorvosi körzet feladatellátási szerződés… >>>
 Feladatellátási előszerz fogorvos >>>
 Megállapodás_módosítás fogorvos >>>
 Előterjesztés - karácsonyi támogatás2017 >>>
 2-2016 rendelet >>>
 ELŐTERJESZTÉS-Blaskó fagyizó >>>
 Blaskó Madild kérelme >>>
 napirendi pont-temető földmunka jav >>>
 Temető földmunka >>>
 napirendi pont-kátyúzás jav >>>
 Csabdi Község Önkormányzata-Árajánlat-Járda karbantartási munkák >>>
 GF - Arajanlat Csabdi jarda karbantartas katyuzas >>>
 Járda, kátyú árajánlat >>>
 Előterjesztés - Zöld Bicske - üzletrész vásárlása >>>
 Zöldbicske üzletrész >>>
 előterjesztés járda >>>
 Előterjesztés - telekalakítás >>>
 Telekalakítás Csabdi 255 és a 90p2 hrsz >>>
 ET - Reklám rendelet- >>>
 Jegyzőkönyv >>>
 
  Előterjesztések 2017. 09. 26. testületi ülésre:
 Meghívó >>>
 1 előt pm beszámoló >>>
 2.napirend_Előterjesztés - Csabdi Sportegyesület támogatás… >>>
 2. melléklet TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Csabdi sport egyesület.d… >>>
 2 melléklet Sportegyesület beszámoló 1M Ft-ról-1 >>>
 3.Napirend  Előterjesztés-Bursa pályázat 2017 jó >>>
 3. melléklet BURSA nyilatkozat >>>
 BURSA A tipusú pályázati kiírás >>>
 BURSA B tipusú pályázati kiírás >>>
 4. előt környezet >>>
 5. Napirend Előterjesztés - iskolai felvételi körzet- >>>
 6. napirendi pont partner >>>
 7. ELŐTERJESZTÉS - hulladék közszolgáltatással összefüggő … >>>
 8. et II.Előterjesztés rendelet módosítás jegyzős >>>
 8. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI rendelet táblák 2017.II. módosítás jegyzős.xls >>>
 9. Napirendi pont utca elnevezés >>>
 9. melléklet >>>
 10 et Csabdiért alapítvány >>>
 10. melléklet >>>
 Jegyzőkönyv >>>
 
  Előterjesztések 2017. 09. 05. rendkívüli testületi ülésre:
 Meghívó 2017 09.05 >>>
 1.Napirend Felvett Előterjesztés - étkezési térítési díjak >>>
 2.Előterjesztés - helyi adórendelet módosítása 2017-  Csab… >>>
 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS BM pályázat beadás >>>
 3. melléklet Ravatalozó tető ajánlat >>>
 3. melléklet Pályázati Kiírás_pdf >>>
 4. Előterj- 565-566 - ingatlan vételi szándék >>>
 4. melléklet 565,566 hrsz tulajdoni lapok, ingatlan kartonok >>>
 4. melléklet kérelem >>>
 4. melléklet térképmásolat >>>
 Jegyzőkönyv >>>
 
  Előterjesztések 2017. 07. 20. rendkívüli testületi ülésre:
 Meghívó 2017.07.20. >>>
 1. napirendi Hivatalon kívüli házasságkötés Csabdi >>>
 2. Napirend Előterjesztés - szociális tüzifa 2017 >>>
 3.Előterjesztés Gyermek étkeztetés megpályáztatása az okta… >>>
 3. előterjesztés melléklete >>>
 3. előterjesztés melléklete (2) >>>
 4. ELŐTERJESZTÉS településrendezési igények jóváhagyása - … >>>
 4. előterjesztés mellékleteVízügy megkereső levél >>>
 4. Melléklet térkép1 >>>
 4. Melléklet térkép2 >>>
 5. Előterjesztés- FKÖH többlet-támogatás 2017 >>>
 6. Előterjesztés - vagyonrendelet módosítás 099-2 >>>
 6. előterjesztés melléklete vázrajz >>>
 7. Előterjesztés - Általánis iskola bővítésére kiírt közbe… >>>
 Jegyzőkönyv >>>
 
  Előterjesztések 2017. 07. 05. rendkívüli testületi ülésre:
 Meghívó 2017. július .5. >>>
 Cs - 1- ET - MLSZ pályázat >>>
 Cs - 1- ET - melléklet Pályázati adatlaphoz kapcsolódó önk… >>>
 Jegyzőkönyv >>>
 
  Előterjesztések 2017. 06. 13. rendkívüli testületi ülésre:
 Meghívó 2017. VI. 13. >>>
 Előterjesztés- 063 hrsz-ú út felújítása pályázat - határoz… >>>
 Jegyzőkönyv >>>
 
  Előterjesztések 2017. 05. 30. nyilt testületi ülésre:
 Meghívó 2017 05 30 >>>
 1.Napirend Előterjesztés-Beszámoló a lejárt határidejű hat… >>>
 2. Napirend mell. beszámoló Csabdi rendőrségi >>>
 2.Napiend mell.Rendőrségi beszámoló >>>
 2.napirend_Előterjesztés - rendőrségi beszámoló >>>
 3. Napirend Előterjesztés - FKÖH költségvetés módosítása-1… >>>
 3. Napirend mell. 1 függelék-választási költségek.xlsx >>>
 3. Napirend mell. 2 függelék.xlsx >>>
 3. Napirend mell. 2017 ÉVI KÖZÖS HIVATAL RENDELET MELLÉKLETEK.xls >>>
 4. Napirend Előterjesztés 2016.évi zárszámadásról Hivatal.… >>>
 4. Napirend mell. 2016. évi Közös Hivatal Zárszámadás mellékletek.xls >>>
 4. Napirend mell. 2016. évi zárszámadás - Közös Hivatal-3 táblázat.xls >>>
 4. Napirend mell. Közös Hivatal 2016 évi zárszámadás_2 táblázat.xlsx >>>
 4. Napirend mell. Közös Hivatal 2016 zárszámadás 1 táblázat.xls >>>
 4. Napirend mell.Belső kontroll II NYILATKOZAT _1 >>>
 5. Napirend Előterjesztés- Éves belső ellenőrzési jelentés… >>>
 5. Napirend mell. >>>
 6_napirend_Eloterjesztes zarszamadasrol >>>
 6_napirend_melléklet_2016 evi zarszamadasi rendelet >>>
 6_napirend_melléklet_2016.ZARSZAMADAS eloterjesztes mellekletei.xls >>>
 6_napirend_mellélet_2016.ZARSZAMADASI rendelet mellekletei.xls >>>
 7. Napirend mell. Könyvtár beszámoló >>>
 7.napirend_Előterjesztés - Vörösmarty Mihály Könyvtár 2016… >>>
 8.Napirend Előterjesztés - Polgárőrség beszámolója >>>
 9. napirend_Előterjesztés - együttműködés a polgárőrséggel… >>>
 10. Napirend Előterjesztés- HEP áttekint-2017 >>>
 11. Napirend Előterjesztés- MÖSZ kilépés >>>
 12. Napirendi Előterjesztés - Zöld Bicske - közszolgáltatá… >>>
 13. Napirend mell. Csabdi Iskola munkaközi tervei >>>
 13. Napirendi pont Előterjesztés- általános iskola bővítés… >>>
 +ELŐTERJESZTÉS-Társulás -zárszámadás 2016. >>>
 +Előterjesztés mell.2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  MELLÉKLETEK.xls >>>
 Jegyzőkönyv >>>
 
  Előterjesztések 2017. 05. 04. rendkívüli testületi ülésre:
 Meghívó 05.04 >>>
 1. Napirendi pont Előterjesztés - a Béke utca út és járda >>>
 2. Napirend mell.Árajánlat Csabdi.xls >>>
 2. Napirendi pont Előterjesztés  iskola konyha felújítása >>>
 3.Napirendi pont Előterjesztés >>>
 BCSM_2016_beszamolo_vegleges_0427 >>>
 2017. 05. 04. Jegyzőkönyv >>>
 
  Előterjesztések 2017. 04. 25. rendkívüli testületi ülésre:
 Meghívó 2017.04.25.pdf >>>
 1. Napirend  - Forgalomkorlátozó rendelet tervezet >>>
 1. Napirend Melléklet Forgalomkorlátozó rendelet >>>
 2. Napirend Előterj. eü rendelet201701 elfogadása- >>>
 3. Napirend Előterjesztés - hivatali beszámoló >>>
 3. Napirend mell. Hivatali Beszámoló 2016-ról- >>>
 4. Napirend Előterjesztés- közbeszerző kiválasztása- >>>
 4. Napirend mell. Ajánlat Csabdi sportlétesítmény fejlesztés >>>
 4. Napirend mell. Árajánlat Csabdi pr.men >>>
 4. Napirend mell. KPG Consult Kft. Árajánlat Csabdi sport >>>
 5.napirend_Előterjesztés - Csabdi Sportegyesület támogatás… >>>
 6.Napirend ELŐTERJESZTÉS BM pályázat beadás >>>
 6. Napirend mell. Csabdi Község Önkormányzata-Árajánlat-Csabdi, Petőfi S. u. járda felújítása (3) >>>
 2017. 04. 25. Jegyzőkönyv >>>
 
  Előterjesztések 2017. 03. 28. rendkívüli testületi ülésre:
 Meghívó 2017.03.28 >>>
 1. Napirend mell. >>>
 1.napirend_Előterjesztés - törvényességi felhívás >>>
 2. Napirend Előterjsztés - völgyvidék kérelem >>>
 2. Napirend mell. visszatérítendő támogatás megállapodás.d… >>>
 2. Napirendi pont mell. >>>
 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS-közbeszerzési terv 2017 >>>
 3. Napirend mell. Közbeszerzési terv 2017 Csabdi >>>
 4. Napirend előterj. mell. Ellatasi szerzodes modositas >>>
 4. Napirend Előterjesztés - ellátási szerződés módosítása. >>>
 5. Napirend mell. >>>
 5.napirend_Előterjesztés - Csabdi Sportegyesület támogatás… >>>
 6.napirend_Előterjesztés - Csabdi-Vasztély Jövőjéért Egyes… >>>
 7. Napirend 2017.I.Előterjesztés rendelet módosítás _1_-1.… >>>
 7.Napirend mell.KÖLTSÉGVETÉSI rendelet táblák 2017.I. módosítás.xls >>>
 Jegyzőkönyv >>>
 
  Előterjesztések 2017. 02. 28. rendkívüli testületi ülésre:
 Meghívó 2017.02.28 >>>
 1. Napirend mell. KÖLTSÉGVETÉSI rendelet táblák 2016.IV. módosítás.xls >>>
 1.Napirend előterj. 2016.IV. Előterjesztés rendelet módosí… >>>
 2. Napirend Előterjesztés - Csabdi Önkormányzati SZMSZ jav… >>>
 3. Napirend Előterjesztés - hivatalon kívüli házasságkötés… >>>
 4.Napirend Bicskei Ökormányzati Tűzoltóság A >>>
 5. Napirend mell. >>>
 5.napirend_Előterjesztés - Óvoda zárva tartás >>>
 Jegyzőkönyv >>>
 
  Előterjesztések 2017. 01. 31. nyilt testületi ülésre:
 2017. 01. 31. Meghívó
 5. Napirend Előterjesztés 2017. évi költségvetés >>>
 5. Napirend mell. KOFUÓvoda előterjesztés függeléke bevételek 2017.xls >>>
 5. Napirend mell. KOFUÓvoda előterjesztés függeléke Kiadások 20171.xls >>>
 5. Napirend mell. KOFUÖnk Előterjesztés függeléke bevételek 2017.xls >>>
 5. Napirend mell. KOFUÖnk Előterjesztés függeléke Kiadások 2017.xls >>>
 5. Napirend mell. KÖLTSÉGVETÉSI rendelet ELŐTERJESZTÉS táblák2017.xls >>>
 5. Napirend mell. KÖLTSÉGVETÉSI rendelet táblák 2017.xls >>>
 6. Napirend Előterjesztés Adóigazgatási beszámoló 2016-ról… >>>
 8. Napirend Előterjesztés polgármester alpolgármester ille… >>>
 8. Napirend mell. >>>
 10. Napirend Előterjesztés - polgármester cafeteria >>>
 Jegyzőkönyv >>>
 
 A község Önkormányzata Képviselő-testületének határozatai:
 
 A község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésein készült jegyzőkönyvek:
  2017. 12. 20. Jegyzőkönyv >>>
  2017. 11. 28. Jegyzőkönyv >>>
  2017. 11. 13. Jegyzőkönyv >>>
  2017. 10. 31.  Jegyzőkönyv >>>
  2017. 09. 26. Jegyzőkönyv >>>
  2017. 09. 05. Jegyzőkönyv >>>
  2017. 07. 20. Jegyzőkönyv >>>
  2017. 07. 05. Jegyzőkönyv >>>
  2017. 06. 14. Közmeghallgatás >>>
  2017. 06. 13. Jegyzőkönyv >>>
  2017. 05. 30. Jegyzőkönyv >>>
 2017. 05. 04. Jegyzőkönyv >>>
 2017. 04. 25. Jegyzőkönyv >>>
 2017. 03. 28. Jegyzőkönyv >>>
 2017. 02. 28. Jegyzőkönyv >>>
 2017. 01. 31. Jegyzőkönyv >>>